Rate this page
Fouder

Phạm Thanh Hiếu

Fouder: Phạm Thanh Hiếu

Sinh năm: 27/06/1995

Nơi sinh: Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Anh là người con miền Tây. Đã có thời gian làm việc và học tập hơn 10 năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, anh đã quyết định chuyển về sinh sống và làm việc ở Đà Lạt. Du lịch Đà Lạt là những trải nghiệm cũng như là đứa con của mình khi gắn bó ở đây

Read the full story